Το καλάθι μου ( 0 προϊόντα / 0 € )
Τηλέφωνο : 2105025348
Κατηγορίες προϊόντων
 

Όροι Χρήσης | FiltrOzon Shop

Το Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop, είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της Ελληνικής εταιρείας, που εδρεύει και έχει τα γραφεία της, στο Ίλιον Αττικής, οδός Νέστορος 39 και Αγίας Τριάδος 18, στην Ελλάδα. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος του Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop,που βρίσκεται στην διεύθυνση www.filtrozon.gr.

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτύου παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο Δίκτυο. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτύου. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του Δικτύου. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του Δικτύου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην άνω ιστοσελίδα συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

1. Όροι της σύμβασης.

Το Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. To Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα.

Το Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop, δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του www.ozone-shop.gr, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

3. Περιορισμός ευθύνης.

Το Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop, δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου 8. «Επιστροφή προϊόντος») Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημαΦίλτρα Νερού, Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop, ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop, παρέχει το περιεχόμενο (πχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα του Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop,. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop,και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop, ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop, ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop, ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop, και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop, δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

5. Ευθύνη Χρήστη.

Οι χρήστες της ιστοσελίδας Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop, αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα του Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop, για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτύου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο Δίκτυο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

6. Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Δίκτυο δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Δικτύου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του Δικτύου παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το Δίκτυο αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το Δίκτυο δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το Δίκτυο δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το Δίκτυο δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση το Δίκτυο.

7. Αποκλεισμός νομικών συμβουλών

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Δίκτυο αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη / χρήστη του Δικτύου και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως νομικές συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε τέτοια σχέση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη ή προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το Δίκτυο αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες του Δικτύου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών με τις πηγές.

8. "Δεσμοί" (links) προς άλλα sites

Το Δίκτυο δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Δίκτυο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. "Δεσμοί" (links) προς το Δίκτυο "Δεσμοί" προς το Δίκτυο επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις σελίδες που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ του Δικτύου και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα. Εξάλλου, οι "δεσμοί" αυτοί πρέπει να δημιουργούνται μόνο μέσω hyperlinks και όχι μέσω εικόνων.

9. Newsletters - Ενημερωτικά Δελτία

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του Δικτύου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Δικτύου και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το Δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

10. Ασφάλεια.

Το Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop, αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

11. Αγορά Προϊόντων.

Το Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop, κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά παρόλα αυτά δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρ/κά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας καλούμε εφόσον διαπιστώσετε ότι κάποιο προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, πριν προχωρήστε στην παραγγελία του να επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο: 210 50 25 348 ή να μας αποστείλατε e-mail στο info@filtrozon.gr.

Οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους:

 1. Κάνοντας την παραγγελία τους ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά και να παραλάβουν την παραγγελία τους, με courier στη διεύθυνση που επιθυμούν (στις τιμές με την ένδειξη "Αγορά από το Internet"), σύμφωνα με τους όρους παραγγελίας και παραλαβής.
 2. Κάνοντας την παραγγελία τους μόνο ηλεκτρονικά και να παραλάβουν την παραγγελία τους, από την εταιρεία μας (στις τιμές με την ένδειξη "Αγορά από το Internet"),
 3. Απευθείας, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ηλεκτρονική παραγγελία, επισκεπτόμενοι την εταιρεία μας (στις τιμές με την ένδειξη "Κανονική τιμή πώλησης"). Πελάτες που προσέρχονται στην εταιρεία απευθείας, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ηλεκτρονική παραγγελία, δεν απολαμβάνουν της τιμής "Αγορά από το Internet", εάν μετά την αποχώρησή τους, παραγγείλουν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.

  Σημείωση: Οι τιμές με την ένδειξη "Αγορά από το Internet", αφορούν μόνο πελάτες που εξηπηρετούνται κάνοντας την παραγγελία τους ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας (το οποίο με τον τρόπο αυτό έχει χαμηλά λειτουργικά έξοδα, γιαυτό και προσφέρει τις τιμές αυτές) και παραλαμβάνοντας την συγκεκριμένη παραγγελία τους, είτε με courier, είτε απο την εταιρεία. Για παραλαβές απο την εταιρεία, αφαιρούνται τα έξοδα αποστολής.

  Οι πελάτες που εξυπηρετούνται απ΄ ευθείας, προσερχόμενοι στην εταιρεία, εξηπηρετούνται κανονικά από το προσωπικό μας, αλλά δεν μπορούν να απολαμβάνουν τις προνομιακές τιμές, εάν στη συνέχεια επιλέξουν ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία.

Για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες από το κατάστημα μας, δεν απαιτείται εγγραφή χρήστη, αλλά μετά την λήψη της ηλεκτρονικής παραγγελίας, γίνεται απαραίτητα τηλεφωνική επιβεβαίωση, από εκπρόσωπο μας και ενημέρωση για ημέρα αποστολής, όταν πρόκειται για αποστολή, ή ενημέρωση για ημέρα παραλαβής, όταν πρόκειται για παραλαβή, από την εταιρείας μας.

12. Υπαναχώρηση / Επιστροφή , Αντικατάσταση Προϊόντων.

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους.

α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop, πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά, με κακή συσκευασία κ.λ.π.) και

β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από το Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop. Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του ή άλλον εισαγωγέα.

Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, ο πελάτης έχει την επιλογή είτε εξ αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος είτε, αφού έχει παραλάβει, να επιστρέψει το προϊόν, εντός 14 ημερών από την ημέρα της παράδοσης. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 14 ημερών τότε το Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.

Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παρατεθεί πέραν των δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ).

Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις.

Επικονωνείστε την ίδια μέρα ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα με το Ηλεκρονικό Κατάστημα.

Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ).

Σε περίπτωση επιστροφής, ο καταναλωτής επιστρέφει τα προϊόντα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο του, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο, με δικά του έξοδα, και παράδοση οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρίας. Δεν παραλαμβάνονται προϊόντα απο την εταιρία από άλλα σημεία (πρακτορεία μεταφορών, ταχυδρομεία κλπ), αποκλειομένης και της ειδοποίησης για παραλαβή από αλλού, παρά παραλαμβάνονται μόνο όταν προσκομίζονται με κάθε τρόπο ή μέσο, στη διεύθυνση της εταιρίας, μέσα στο ωράριο λειτουργίας της, που αναφέρεται στην αρχική σελίδα.

Από το συνολικό ποσό αγοράς, αφαιρείται το ποσό των εξόδων της αρχικής αποστολής, και το υπόλοιπο ποσό, επιστρέφεται στον πελάτη, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή, της επιστροφής, σε λογαριασμό τραπέζης που θα υποδείξει ο πελάτης.

Στη περίπτωση κατα την οποία, η πληρωμή απο τον πελάτη έγινε με χρέωση πιστωτικής κάρτας ή μεσω paypal, απο το συνολικόμ ποσό αφαιρείται, η όποια προμήθεια κρατήθηκε απο το paypal ή την τράπεζα, μέχρι την τελική είσπραξη του απο την εταιρία.

Τα έξοδα αρχικής αποστολής, που έγιναν από το Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop, αφαιρούνται από το καταβληθέν απο τον πελάτη ποσόν.

Η παράδοση των προϊόντων για SERVICE ή επισκευή και η παραλαβή τους, (είτε είναι στη διάρκεια της εγγύησης, είτε εκτός εγγύησης), γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στην και από την διεύθυνση της εταιρεας, MONO ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Ή ΜΕΣΩ ΕΤΑΙΡΙΑΣ COURIER ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ και παράδοση οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρίας, με ευθύνη και μέσα του πελάτη και ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα Courier (αποστολής προς την εταιρία και επιστροφής από την εταιρία).

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.

Η επισκευή γίνεται στο SERVICE της εταιρίας μας ή της αντιπροσωπείας ή του εργοστασίου κατασκευής κατά περίπτωση.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, οι αποστολές που γίνονται απο τον πελάτη προς την εταιρία, σε πρακτορεία μεταφορών ή ταχυδρομείο ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός των αναφερομένων, δεν παραλαμβάνονται από την εταιρία.

13. Ακύρωση Παραγγελίας.

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει :

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε το

210 50 25 348 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελιάς σας.

Μετά την παραλαβή του προϊόντος, καλέστε μας στο 210 50 25 348 ή στείλτε μας e-mail στο info@filtrozon.gr εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας. Ένας συνεργάτης μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα και θα σας ενημερώσει για όλες τις επιλογές σας.

14. Τρόποι Πληρωμής

 • Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας cash on delivery (ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ): Πληρώστε τον υπάλληλο της Courier, με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας.
 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

  Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε ένα λογαριασμό μας, στις ακόλουθες τράπεζες:
  * EUROBANK
  * ΕΘΝΙΚΗ
  * ΠΕΙΡΑΙΩΣ

και στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με email στο sales@filtrozon.gr.
Μετά την λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, και την εμφάνιση της κατάθεσης σας στον τραπεζικό μας λογαριασμό, σας αποστέλλουμε την παραγγελία σας.

 • Με χρέωση της Πιστωτικής σας κάρτας.
 • Πληρωμή μέσω PayPal.
 • Με μετρητά όταν πρόκειται, για παραλαβή απο τα γραφεία μας.

15. Έξοδα Αποστολής.

Το Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση σας συνεργάζεται με ιδιωτικές μεταφορικές εταιρείες. Το κόστος των μεταφορικών για τις παραγγελίες σας, θα ανέρχεται στα 6 €, για βάρος μέχρι 2 κιλά (εκτός των δυσπρόσιτων περιοχών). Για κάθε κιλό επιπλέον, η επιβάρυνση ανέρχεται σε 2 €.

Οι Αποστολές στη Κύπρο, επιβαρύνονται με 25 € έξοδα αποστολής για βάρος έως 2 κιλά και ισχύει μόνο ο τρόπος πληρωμής ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. (23%)

Για τις "δυσπρόσιτες περιοχές", η χρέωση των εξόδων αποστολής, είναι αυξημένη και δεν εμφανίζεται έτσι στην παραγγελία σας. Στο τηλέφωνο που θα σας καλέσουμε για την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας, μπορείτε να επιλέξετε είτε την αποστολή στον χώρο σας (door to door) με την αυξημένη χρέωση, που θα σας ανακοινώσει ο εκπρόσωπος μας, ανάλογα με την "δυσπρόσιτη περιοχή", ή να γίνει αποστολή με παράδοση reception, που σημαίνει ότι το δέμα θα παραδοθεί στο πλησιέστερο σε εσάς κατάστημα της εταιρείας courier, από όπου και θα το παραλάβετε εσείς, πληρώνοντας την κανονική χρέωση, χωρίς την χρέωση "δυσπρόσιτης περιοχής".

Εάν η περιοχή σας, χαρακτηρίζεται δυσπρόσιτη, ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, με τρόπο πληρωμής πιστωτική κάρτα ή Paypal, καθόσον το σύστημα, δεν ξεχωρίζει τις δυσπρόσιτες περιοχές και εμφανίζει τα έξοδα μόνο, των κανονικών και μη δυσπρόσιτων περιοχών. Σε περίπτωση που κάνετε παραγγελία με τρόπο πληρωμής πιστωτική κάρτα ή Paaypal και η περιοχή σας είναι δυσπρόσιτη, ή παραγγελία σας ακυρώνεται και η πληρωμή σας επιστρέφεται. Εάν η περιοχή σας είναι δυσπρόσιτη, μπορείτε να κάνετε παραγγελία, με τρόπο πληρωμής ΜΟΝΟ "ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ" και τα έξοδα αποστολής, θα σας τα πει ο εκπρόσωπος μας, κατά την επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.

16. Καθυστέρηση παραγγελίας.

Η παραγγελιά σας δύναται να καθυστερήσει για τους εξής λόγους:

Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας: Για να μπορούμε να σας προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, παραγγέλνουμε τα προϊόντα μας από μια πολύ μεγάλη γκάμα προμηθευτών είτε εγχώριων είτε διεθνών. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις όπου μια παραγγελία μας μπορεί να «κολλήσει» στο τελωνείο ή στη μεταφορά του, με αποτέλεσμα να μην το έχουμε στις αποθήκες μας όταν υπολογίζουμε. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ρωτήσουμε εάν θέλετε να σας παραδώσουμε την παραγγελία χωρίς αυτό το προϊόν ή να σας προτείνουμε κάποιο εναλλακτικό. Το είδος αυτό θα σας το στείλουμε αμέσως μετά την παραλαβή του στις αποθήκες μας

Το προϊόν που παραγγείλατε έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο: Ανάμεσα στα πολλά προϊόντα που εκθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις όπου ο προμηθευτής τους ξαφνικά και απροειδοποίητα ανακοινώνει ότι τα καταργεί. Στην περίπτωση αυτή υπάλληλος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας για να σας δώσει όλες τις εναλλακτικές λύσεις.

Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.

17. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι.

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

_______________________________________________________________________________________

Η διαδικασία επιστροφής θα πραγματοποιείται με αποστολή του προϊόντος στην έδρα της εταιρίας μας, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 12, της παρούσης. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής φέρει την ευθύνη, για την καταστροφή, απώλεια ή τη χειροτέρευση των προϊόντων μέχρι την επιστροφή τους στην Εταιρία και την παραλαβή τους από αυτήν, με υπογραφή του εκάστοτε υπευθύνου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί η υπαναχώρηση – επιστροφή είναι η συμπλήρωση της σχετικής δήλωσης υπαναχώρησης (βλ. σχετικό υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης), η οποία πρέπει να γνωστοποιείται στην εταιρία μας εγγράφως και να αποστέλλεται στην εταιρία με email (info@filtrozon.gr) ή fax 2105025523 πριν την επιστροφή.

Υπόδειγμα δήλωση υπαναχώρησης

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο/Η υπογράφων/ουσα ……………………………...... (ονοματεπώνυμο) του ………………. (όνομα πατέρα), κάτοικος …………………….(πόλη) (οδός …………., αριθ. …., τηλ. επικοινωνίας …………………………) δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι επιθυμώ να υπαναχωρήσω αδικαιολόγητα από την πώληση που συνήψα με την εταιρίας σας την ……………….. (ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων, όπως αναγράφεται στην απόδειξη παραλαβής της ταχυμεταφοράς), κατά το άρθρο 4 § 10 του ν. 2251/1994.

Επίσης, δηλώνω ότι πληρούνται όλες οι απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις υπαναχώρησης:

• η συσκευασία του προϊόντος δεν έχει παραβιαστεί και βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση.

• το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

• συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συναλλαγή (π.χ. απόδειξη λιανικής, απόδειξη ταχυμεταφοράς).

Ο αριθμός λογαριασμού μου τραπέζης (ΙΒΑΝ), που επιθυμώ να κατατεθούν τα χρήματα είναι ο ...................................................., της τράπεζας ...................................................... και το όνομα δικαιούχου που εμφανίζεται στο λογαριασμό είναι το δικό μου: ....................................................................(ονοματεπώνυμο αγοραστή/δικαιούχου).

…………(τόπος), …/…/201…

Ο/Η Δηλών/ούσα

(υπογραφή)

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση κατά την οποία δεν ακολουθηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία ή το προϊόν δεν πληρεί τους προαναφερθέντες όρους (άρθρο 8), θα επιστρέφεται, χωρίς άλλη επικοινωνία, στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου.

ή να μας αποστείλατε e-mail στο info@filtrozon.gr.

Επιπλέον, στην περίπτωση των «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του Δικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο Διαδικτυακό μας τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους.

Φίλτρα Νερού - Συσκευές Όζοντος | FiltrOzon Shop

Copyright © 2004 - 2015 - FiltrOzon Shop - All rights Reserved
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.